Welkom bij Boek Plaza

Kunst & Cultuur

Kunst & Cultuur

Kunst is een product van creatieve menselijke uitingen. Van vrijwel elke cultuur zijn voorwerpen bekend die zich onderscheiden van ‘gewone’ objecten doordat er een hogere esthetische waarde aan wordt toegeschreven. Kunst is cultuurspecifiek en tijdgebonden. Er ontstaan nieuwe genres en ontwikkelen zich andere kunstvormen, waardoor het idee over de functie en de aard van kunst constant verandert.

In de categorie 'Kunst & Cultuur' kun je boeken verwachten over beeldende kunst (zoals beeldhouwkunst, fotografie en schilderkunst), musea, theater, film, architectuur en kunstmanifestaties. Boeken over andere genres binnen de Kunst & Cultuur vind je in de diverse andere categorieën op onze website.

Er zijn geen artikelen beschikbaar. Maak een andere keuze.