Welkom bij Boek Plaza

7-9 jaar

Kinderboeken (7 - 9 jaar)

Tussen zes en zeven beginnen de meeste kinderen te lezen. Hiervoor is het nodig dat een kind klank- en schriftbeeld kan koppelen, inzicht heeft in structuren, zelf concentratie kan opbrengen, taalvaardig is en ervaring heeft met de taal. Boekjes voor beginnende lezers bestaan uit eenlettergrepige woorden en korte hoofdstukjes.

Vanaf 8 jaar interesseren kinderen zich meer en meer voor de werkelijkheid (de natuur, de omgeving en de mensen). Het is de leeftijd waarin ze van alles ontdekken en het lezen van boeken kan veel losmaken bij deze kinderen.

Er zijn geen artikelen beschikbaar. Maak een andere keuze.