Welkom bij Boek Plaza

Poëzie

Poëzie

De geschiedenis van de poëzie dateert van voor de uitvinding van het schrift. Er wordt aangenomen dat de vroegste poëzie mondeling gezongen werd. In de Middeleeuwen gebeurde dit door troubadours. Het betrof hier vaak complete verhalen die op rijm waren gezet. Poëzie werd vaak gebruikt als een manier om een mondeling verteld verhaal beter te onthouden.

Van 31 januari tot 06 februari 2013 werd de eerste poëzieweek georganiseerd. Op 31 januari is Anne Vegter aangesteld als 'Dichter des Vaderlands'. Zij volgt daarmee in de voetsporen van Gerrit Komrij, Driek van Wissen en Ramsey Nasr. In haar gedichten heeft Vegter niet de neiging wat dan ook te verbloemen, wat haar poëzie soms ongemakkelijk maakt.

Er zijn geen artikelen beschikbaar. Maak een andere keuze.