Welkom bij Boek Plaza

Taal & Letteren

Taal & Letteren

Taal heeft in het algemeen betrekking op elke min of meer complexe vorm van communicatie in de vorm van tekens, die gezamenlijk een systeem vormen. Heel vaak wordt met taal ook meer specifiek het communicatiemiddel van de mens bedoeld, dat de vorm heeft van klanken (gesproken taal), naast de geschreven afspiegeling hiervan (geschreven taal).

In veel talen met een wat kleiner aantal sprekers is nog nooit iets opgeschreven. Talen die naast een gesproken vorm wel een geschreven vorm hebben, worden vastgelegd in een alfabet of ander op de spraak gebaseerd schriftsysteem. Een van de oudste schriftsystemen is het spijkerschrift uit het 4e millennium v.Chr.

Er zijn geen artikelen beschikbaar. Maak een andere keuze.