Welkom bij Boek Plaza

Godsdienst & Theologie

Godsdienst & Theologie

Wist je dat het overgrote deel van de mensheid, circa 80%, religieus is? Het grootste aantal aanhangers heeft het Christendom, gevolgd door de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Maar hoe omschrijven we religie het beste?

Het begrip religie is moeilijk te definiëren. Religie kan worden gezien als een poging van de mens het universum en zijn bestaan daarin te verklaren en anderszins als een reactie van de mens op openbaringen van een hogere macht of op mystieke ervaringen of inzichten. Als we aan religie denken, dan relateren we dit vaak aan bijvoorbeeld het geloven in een god, naar de kerk gaan en bidden, priesters, bijbels, goed zijn voor anderen en een manier van leven.

Lijst  Foto-tabel 

Oplopend
per pagina
  1. H. Hasper

    H. Hasper

    € 4,95    Ds. H. Hasper (1886-1974) was een Gereformeerd-, later Hervormd, predikant, die een groot deel van zijn leven besteed heeft aan de verbetering van het kerklied "naar het beginsel van Calvijn". Hij meende de eenheid van de kerken te dienen door te streven naar een bundel Psalmen en Gezangen die voor meerdere kerken acceptabel was.

    Meer informatie

Lijst  Foto-tabel 

Oplopend
per pagina