Welkom bij Boek Plaza

Management & Economie

Management & Economie

Hoe zetten we schaarse middelen zo efficient mogelijk in om het maximale resultaat te bereiken? Economisch handelen ontstaat omdat we niet alles tegelijk kunnen hebben. Er moeten keuzen worden gemaakt. De economie bestudeert de factoren die deze keuzes bepalen. Zoals de vraag en aanbod, de markt en de prijzen van arbeid en kapitaal.

Zodra de keuzes zijn gemaakt, draagt het management zorg voor het bij elkaar brengen van mensen om samen het gewenste doel te bereiken. Management omvat het hebben van een visie, het maken van een plan (planning), dit (laten) uitvoeren en dit eventueel (laten) controleren en bijsturen. Bekijk hier onze boeken over management & economie.

Er zijn geen artikelen beschikbaar. Maak een andere keuze.