Welkom bij Boek Plaza

Psychologie

Psychologie

In de categorie ‘Psychologie’ zijn tweedehands boeken opgenomen die gaan over het innerlijke leven (kennen, voelen en streven) en over het gedrag van mensen. De psychologie wil kennis inwinnen over het doen en laten van mensen, zowel in alledaagse omgeving als onder bijzondere omstandigheden. Door het gedrag van mensen in deze situaties te beschrijven en te begrijpen, willen psychologen ook gedrag in toekomstige situaties gaan voorspellen.

In de psychologie komen we tal van persoonlijke waarden tegen. Dit zijn idealen en motieven die mensen nastreven. Voorbeelden hiervan zijn onafhankelijkheid, kennis, stabiliteit, integriteit, spontaniteit en liefde.

Er zijn geen artikelen beschikbaar. Maak een andere keuze.